სტრატეგიული ინსტრუმენტები

ორგანიზაციული სკანერი, სტრატეგიული დაგეგმარება და აღსრულება (OKR, KPI)

Icon

ეჯაილ ტრანსფორმაცია

ეჯაილ ჩარჩოები და მოდელები, პროექტების მართვის მეთოდოლოგიები

Icon

ორგანიზაციული ტრანსფორმაცია

ორგანიზაციული სტრუქტურის დიზაინი, ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია, შესრულების მართვა

Icon
რას გთავაზობთ?

ჩვენი სერვისები

ჩვენი სერვისები დაგეხმარებათ ორგანიზაციის განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე. ჩვენი დახმარებით შეამცირებთ ორგანიზაციის ზრდის და ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესში არსებულ რისკებს.

დაგვიკავშირდით!

ორგანიზაციული სკანერი სპ2

ორგანიზაციული სკანერი გაძლევთ რეალურ, მიუკერძოებელ შეხედულებას, რომელიც დაგეხმარებათ გააცნობიეროთ თქვენი ორგანიზაციის კულტურა, ეფექტურობა და გასაუმჯობესებელი არეები.

OKR მეთოდის დანერგვა

OKRs არის მიზნების დასახვის მძლავრი ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ორგანიზაციებს პროდუქტის, სერვისის ან ოპერაციების განვითარების სტრატეგიის ეფექტურად განხორციელებაში.

ეჯაილ ტრანსფორმაცია

ეჯაილ ტრანსფორმაცია კომპანიას უფრო კონკურენტუნარიანს ხდის, აუმჯობესებს პროდუქტის/სერვისის ხარისხს, თანამშრომლების ჩართულობას და კმაყოფილებას, ზრდის პროდუქტიულობას.

სტრუქტურის დიზაინი

მოქნილი ორგანიზაციული სტრუქტურა ამარტივებს პასუხისმგებლობის დელეგირების პროცესს, ხელს უწყობს კოლაბორაციას სტრუქტურულ ერთეულებს შორის და აუმჯობესებს გუნდურ მუშაობას.

პროცესების ოპტიმიზაცია

Lean მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებული მოდელი დაგეხმარებათ დანაკარგების აღმოფხვრასა და პროცესების გამარტივებში, რაც უზრუნველყოფს გაუმჯობესებულ ოპერაციულ სისწრაფეს.

შესრულების მართვა

ჩენ დაგეხმარებით შეიმუშაოთ შესრულების მართვის სისტემა, რომელიც მიმართულია თანამშრომელთა განვითარების, პროდუქტიულობისა და ჩართულობის ზრდისკენ.

Shape

რატომ OKR?

OKR მეთოდის დანერგვა უზრუნველყოფს ბიზნეს გეგმების სიცხადეს და გამჭვირვალობას, უზრუნველყოფს კომპანიის მიზნებზე ფოკუსირებას, ხელს უწყობს თანამშრომლობის ჩართულობის ზრდას და გუნდურ მუშაობას.

რა არის ეჯაილ ტრანფორმაციის სარგებელი?

ეჯაილ ტრანსფორმაცია უზრუნველყოფს პროდუქტის ან სერვისის ბაზარზე გასვლის დროის შემცირებას, პროგროზირების და ეფექტურობის გაუმჯობესებას, რისკების შემცირებას.

რას გვაძლევს ორგანიზაციული სტრუქტურის ოპტიმიზაცია?

მოქნილი და გამართული ორგანიზაციული სტრუქტურა ორგანიზაციის წარმატების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია. კომპლექსური და ბიუროკრატიული ორგანიზაციები, ქმნიან კომპლექსურ პროდუქტებს და სერვისებს (Conway's Law), რაც ნაკლებად მიმზიდველია მომხმარებლისთვის. სწრაფად ცვალებადი გარემო და გაზრდილი კონკურენცია, ორგანიზაციებისგან მეტ მოქნილობას მოითხოვს, რაც ეფექტიანი ორგანიზაციული სტრუქტურის გარეშე შეუძლებელია.

რას მივაღწევთ პროცესების ოპტიმიზაციით?

პროცესში არსებული დანაკარგების ოპტიმიზაციის შედეგად მცირდება საოპერაციო ხარჯები. პროცესებში დეფექტებისა და შეცდომების შემცირებით, ორგანიზაციებს შეუძლიათ გააუმჯობესონ თავიანთი პროდუქციის ან მომსახურების საერთო ხარისხი.

ჩვენი კლიენტები